fot. jmak-Pseudoleskeella_nervosa_I.18.3 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski