Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.

łańcuszkowiec wapieniolubny
na stronie — znaleziska