znalezisko 00010000.223.jmak - Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa) · poł.-zach. Niemcy · (leg. det. Jarosław Makowski)
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_I.18.1
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
· XL
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_I.18.2
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
· XL
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_I.18.3
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
· XL
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_I.18.4
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
· XL
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_III.16.1
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_III.16.2
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_IV.16.1
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_IV.16.2
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_IV.16.3
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_IX.17.1
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)
· XL
jmak-Pseudoleskeella_nervosa_IX.17.2
Leskeella nervosa (drąstewka długożeberkowa)