atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Leontodon hispidus L. ssp. hispidus

brodawnik zwyczajny typowy