atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris setosa Pall ex Link ssp. arctica

kosaciec
Iris Iris Iris IrisIriskosaciec szczecinkowy (Iris setosa)kosaciec strzechowaty (Iris tectorum)
🌱