atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris pumila L. ‘Trusty Rusty’ [🔉i·ris p·mi·la]

kosaciec niski ‘Trusty Rusty’