atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aster incisus Fisch.

kalimeris wciętolistna
Kalimeris incisa (Fisch.) DC.
Aster incisus (kalimeris wciętolistna)
17.09.2019, JdP, Paryż (Francja); copyright © by Paweł Kalinowski
Aster incisus (kalimeris wciętolistna)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa