atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Froelichia floridana (Nutt.) Moq.

Amaranthaceae Amaranthaceae Amaranthaceae AmaranthaceaeAmaranthaceaecelozja srebrzysta (Celosia argentea)gomfrena kulista (Gomphrena globosa)
N
Froelichia floridana
27.07.2010 copyright © by Jacek Soboń
Froelichia floridana

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Froelichia floridana (Nutt.) Moq.
(lat.) flridus, -a, -um adj.
kwiecisty, obfitujący w kwiaty; przymiotnik związany z czasownikiem florero (kwitnąć) i rzeczownikiem flos (kwiat)