atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Frangula rupestris Schur

Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamnaceae Rhamna…Rhamnaceaekruszyniec koreański (Rhamnella franguloides)berchemia groniasta (Berchemia floribunda)
🌸🌱