atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berchemia floribunda (Wall.) Brongn.

berchemia groniasta
Berchemia racemosa Siebold et Zucc.