fot. jmak-Fissidens_crassipes_X.15.7 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Fissidens crassipes (skrzydlik tęgoszczecinowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski