atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fagus sinensis Oliv.

buk długoogonkowy
Fagus longipetiolata Seemen