atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fagus sinensis Oliv. [🔉 fa·gus *]

buk długoogonkowy
Fagus longipetiolata Seemen