atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Eurybia ×herveyi (A. Gray) G.L. Nesom