atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Eurybia divaricata (L.) G.L. Nesom

aster rozkrzewiony