atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. ‘Silver Queen’ [🔉 e͡u··ni·mus *]

trzmielina Fortune'a ‘Silver Queen’
Euonymus fortunei Euonymus fortunei Euonymus fortunei Euonymus for…Euonymus fortuneiEuonymus fortunei ‘Harlequin’Euonymus fortunei ‘Silver Gem’
🌸