atlas-roslin.pl

Erica ×watsonii Benth. [🔉 e·ri·ka *]

wrzosiec Watsona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Erica Erica Erica Ericawrzosiec rozpierzchły (Erica vagans)wrzosiec kwitnący (Erica hiemalis)
🌸🌱