atlas-roslin.pl

Erica ×watsonii Benth. ‘Dawn’ [🔉 e·ri·ka *]

wrzosiec Watsona ‘Dawn’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈