atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Erica ×watsonii Benth. ‘Dawn’ [🔉 e·ri·ka *]

wrzosiec Watsona ‘Dawn’