atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Elaeagnus pungens Thunb. [🔉 e·le·ag·nus *]

oliwnik kłujący