atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cytisus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) Spreng.

szczodrzeniec położony