atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cotoneaster ambiguus Rehder et E.H. Wilson

Cotoneaster pseudoambiguus J. Fryer et B. Hylmö