atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cotoneaster affinis Lindl. [🔉 ko·to·ne·as·ter *]

Cotoneaster royleanus (Dippel) J. Fryer et B. Hylmö