atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Corylus avellana L. ‘Atropurpurea’

leszczyna pospolita ‘Atropurpurea’
Corylus avellana Corylus avellana Corylus avellana Corylus avel…Corylus avellanaleszczyna pospolita ‘Pendula’ (Corylus avellana ‘Pendula’)leszczyna pospolita ‘Tortuosa’ (Corylus avellana ‘Tortuosa’)
🌸