atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Corylus avellana L. ‘Tortuosa’

leszczyna pospolita ‘Tortuosa’