atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Corylus avellana L. ‘Pendula’

leszczyna pospolita ‘Pendula’