atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.