fot. pk-Cephalaria_transylvanica_1c_Sofijski_Rajon_BG_08.16 (547×745) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cephalaria transylvanica

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.08.2016, Sofijski Rajon, Bułgaria
copyright © by Paweł Kalinowski