atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Buxus sinica (Rehder et E. H. Wilson) M. Cheng [🔉 bu·ksus *]

bukszpan koreański
Buxus Buxus Buxus BuxusBuxusbukszpan drobnolistny (Buxus microphylla)bukszpan balearski (Buxus balearica)
🌸🌱