atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Buxus sempervirens L. ‘Vardar Valley’ [🔉 bu·ksus *]

bukszpan wieczniezielony ‘Vardar Valley’
Buxus sempervirens Buxus sempervirens Buxus sempervirens Buxus semper…Buxus sempervirensBuxus sempervirens ‘Latifolia Maculata’Buxus sempervirens ‘Latifolia’
🌸