atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Buxus sempervirens L. ‘Latifolia Maculata’ [🔉 bu·ksus *]

bukszpan wieczniezielony ‘Latifolia Maculata’
Buxus sempervirens Buxus sempervirens Buxus sempervirens Buxus semper…Buxus sempervirensBuxus sempervirens ‘Aureo-pendula’Buxus sempervirens ‘Vardar Valley’
🌸