fot. 190803-0073_v2 (489×736) — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Blasia pusilla (otruszyn drobny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.08.2019, Ołdrzychowice Kłodzkie
copyright © by Marek Snowarski