fot. 190901-0163 (532×801) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190803-3 XL
plecha prześwietlona w medium Hoyera: dwa typy rozmnóżek i komory z sinicami
x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Blasia pusilla (otruszyn drobny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.08.2019, Ołdrzychowice Kłodzkie
copyright © by Marek Snowarski