fot. 190803-0063 (718×621) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190803-3
ampułki z kulistymi rozmnóżkami i duże "kolczaste" rozmnóżki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Blasia pusilla (otruszyn drobny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.08.2019, Ołdrzychowice Kłodzkie
copyright © by Marek Snowarski