atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Betula tianschanica Ruprecht [🔉 be·tu·la *]

brzoza tianszańska
Betula procurva Litv. · Betula turkestanica Litv.
Betula Betula Betula BetulaBetulabrzoza błękitna (Betula ×coerulea)brzoza chichibueńska (Betula chichibuensis)
🌸🌱