atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Betula luminifera H.J.P. Winkl.

brzoza błyszcząca
Betula Betula Betula BetulaBetulaBetula kwangsiensis ssp. fansipanensisbrzoza Schmidta (Betula schmidtii)
🌸🌱