atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Betula grossa Siebold et Zucc. [🔉 be·tu·la *]

brzoza grabolistna
Betula Betula Betula BetulaBetulabrzoza chichibueńska (Betula chichibuensis)brzoza topololistna (Betula populifolia)
🌸🌱