atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Betula dahurica Pallas

brzoza dahurska
Betula Betula Betula BetulaBetulabrzoza chińska (Betula chinensis)brzoza krzaczasta (Betula fruticosa)
🌸🌱