atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis ×stenophylla Lindl. ‘Crawley Gem’ [🔉 ber·be·ris *]

berberys wąskolistny ‘Crawley Gem’