atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Astragalus granatensis Lam. ex Steud.

Astragalus granatensis Lange
Astragalus granatensis
ssp. siculus; 13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń
Astragalus granatensis
ssp. siculus