atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aster praeltus Poiret

cechy charakterystyczne

Gatunek podobny do aster lancetowaty (Symphyotrichum lanceolatum) — zobacz tabelę porównawczą na stronie tego gatunku.
Powierzchnia łodygi (na świeżo, nie po zasuszeniu) wybitnie gładka; nieco owoszczona — błyszcząca po przeciągnięciu palcem.

space

Nerwacja wystająca. Poletka w zarysie nie wydłużone, prawie koliste.

występowanie

Gatunek nie jest podany z Polski ale prawdopodobnie występuje i nie jest odróżniany do podobnego astra lancetowatego (Symphyotrichum lanceolatum) [71.7s140].