atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Asperula gussonii Boiss. [🔉 as·pe·ru·la *]

Asperula Asperula Asperula AsperulaAsperulamarzanka główkowata (Asperula capitata)Asperula aristata
🌱