atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arnica sachalinensis (Regel) A. Gray [🔉ar·ni·ka *]

Arnica Arnica Arnica ArnicaArnicaarnika Chamissa (Arnica chamissonis)
Arnica sachalinensis
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Arnica sachalinensis
Arnica sachalinensis
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.52.js - Arnica sachalinensis; OB Uniw. Wrocławskiego
140608-52
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3