atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. sibirica (Turcz. ex Boiss.) Nyman

zawciąg pospolity ‘ssp. sibirica’