atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer pseudoplatanus L. ‘Tricolor’

klon jawor ‘Tricolor’