atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer palmatum Thunb. ‘Marlo’

klon palmowy ‘Marlo’