atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Armerietum halleriLibb. 1930

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Armerietum halleri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Armerietum halleri

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Armerietum halleri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Violetalia calaminariae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Violetea calaminariae (murawy galmanowe)