atlas-roslin.pl

(rząd) O.Violetalia calaminariaeBr.-Bl. et R.Tx. 1943

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Violetalia calaminariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Violetalia calaminariae — ChCl.

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Violetalia calaminariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Violetalia calaminariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Violetea calaminariae (murawy galmanowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Violetalia calaminariae

  All.Armerion halleri
  
    Ass.Armerietum halleri