atlas-roslin.pl

(związek) All.Armerion halleri Ernst 1965

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Armerion halleri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Armerion halleri

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Armerion halleri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Violetalia calaminariae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Violetea calaminariae (murawy galmanowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Armerion halleri

  Ass.Armerietum halleri