(rząd) O.Thero-Salicornietalia Pign. 1953 em R.Tx. 1954 in R.Tx. et Oberd. 1958

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Thero-Salicornietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thero-Salicornietalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Thero-Salicornietalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)