(związek) All.Salicornion strictae Br.-Bl. 1953 em. R.Tx. in R.Tx. et Oberd. 1958

syn. Salicornion dolichostachyae anonim

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicornion strictae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicornion strictae

Salicornia dolichostachya
« Salicornia stricta

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicornion strictae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thero-Salicornietalia ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicornion strictae

  Ass.Salicornietum dolichostachyae