(zespół) Ass.Salicornietum dolichostachyae Knauer 1952

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicornietum dolichostachyae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicornietum dolichostachyae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicornietum dolichostachyae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicornion strictae

Salicornia dolichostachya
« Salicornia stricta

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thero-Salicornietalia ⇒ ChCl.